טכניקה מעורבת

1

פרי גן העדן

טכניקה מעורבת  28X28 ס"מ

לבד בהמון

טכניקה מעורבת  50X70 ס"מ

התיאבון גדל

טכניקה מעורבת  90X60 ס"מ

המחבל

טכניקה מעורבת  70X40 ס"מ

היסטריה

טכניקה מעורבת  50X70 ס"מ

אזהרה לאנושות

טכניקה מעורבת  60X60 ס"מ

אמביציה

טכניקה מעורבת  65X50 ס"מ

בדד

טכניקה מעורבת  70X50 ס"מ

דימוי עצמי 

טכניקה מעורבת  30X30 ס"מ