כל העולם שלי

פיוזינג ופאטה דה וואר 28/17/17 ס"מ

כל העולם שלי

פיוזינג ופאטה דה וואר 28/17/17 ס"מ

מעוף

פיוזינג 80/33/45 ס"מ

כאב לב

פיוזינג ופאטה דה וואר  23/17/47 ס"מ

אדם לכל עת

פיוזינג  18/17/20 ס"מ

אם ובת

פיוזינג ופאטה דה וואר  45/15/19 ס"מ

 

 

גורדי שחקים

פיוזינג ופאטה דה וואר  40/43/54 ס"מ

דיוקן נשי 

פיוזינג  37/27/40 ס"מ

המצועף

פיוזינג ופאטה דה וואר  47/44/20 ס"מ

פיסול בזכוכית