רישום

השמש

פחם עץ ופסטל לבן  60X60 ס"מ

ידיים אוהבות

פחם עץ ופסטל לבן  60X60 ס"מ

כמיהה

פחם עץ ופסטל לבן 65X50 ס"מ  

לאן

דיו במכחול אוויר וציפורן  70X50 ס"מ

אבן שואבת

פחם עץ ופסטל לבן 90X60 ס"מ

אופיר

פחם עץ  50X65 ס"מ

בבת עיני

פחם עץ ופסטל לבן  65X50 ס"מ

גשר צר מאוד

דיו ומים במכחול וציפורן  48X65 ס"מ

הוא חסר בלהקה

עט כדורי 48X33 ס"מ