מינחות ישראל לעולם

שמן על בד  112X70 ס"מ

רוצה אני גם את השמש

שמן על בד  70X50 ס"מ

אמא אדמה – עין הבריאה

שמן על בד  100X120 ס"מ

עפעפי שחר

שמן על בד  100X120 ס"מ

אם ובת

שמן על בד  55X46 ס"מ

הניצן

שמן על בד  70X60 ס"מ

לוליינות

שמן על בד  100X100 ס"מ

נוף ממין נקבה

שמן על בד  60X40 ס"מ

מסיבה בהווה ובעבר

שמן על בד 61X46 ס"מ

שמן